Odszkodowania
dla poszkodowanych
„dekretem Bieruta”

  • indywidualne podejście do każdej sprawy
  • bezpłatna analiza
  • ocena szans na uzyskanie odszkodowania

Utraciłeś nieruchomość w oparciu o tzw. „dekret Bieruta”? Przysługuje Ci zatem odszkodowanie.

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka partnerska są postępowania dotyczące wywłaszczeń oraz związanych z tym odszkodowań. Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie w relatywnie szybkim uzyskiwaniu odszkodowań (zwrotów nieruchomości) dla poszkodowanych decyzjami nacjonalizacyjnymi wydanymi w oparciu o tzw. „dekret Bieruta”.

Najczęstszym problemem, z jakim spotykają się osoby próbujące dochodzić swych praw to bezczynność i opieszałość organów administracji i sądów. Nasze duże doświadczenie oraz niestandardowe metody działania pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowań i kończenie ich w racjonalnym terminie.

UWAGA: W CHWILI OBECNEJ SEJM PRACUJE NAD ZMIANĄ USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, W MYŚL KTÓREJ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI MOGĄ BYĆ ZGŁOSZONE TYLKO W OKRESIE 6 MIESIĘCY PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY. PO TYM OKRESIE WSZELKIE ROSZCZENIA WYGASNĄ.

POSZUKUJEMY SPADKOBIERCÓW NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI – LISTA NIERUCHOMOŚCI i DAWNYCH WŁAŚCICIELI TUTAJ

Zastrzegamy, iż powyższa lista stanowi przedmiot ochrony prawnej i zakazuje się jej kopiowania oraz innego wykorzystywania, pod rygorem konsekwencji karnych i cywilnych.Kontakt z nami

Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska
ul. Władysława Pniewskiego 7/2a, 80-246 Gdańsk
tel.: +48 58 343 44 66, fax: + 48 58 343 44 66
e-mail: sekretariat@kklaw.pl
© Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.
wykonanie: strony internetowe